Du som studerar vid Chalmers Campus Lindholmen är automatiskt medlem i Lindholmens Pubförening, det innebär att du har förmånen att besöka Lindholmens bästa pub, 11:an! Du har kanske sett ett glatt gäng med röda piké-tröjor springa runt nere på Campus, vi är förtroendevalda att driva puben på bästa möjliga sätt och vi kallar oss PubF! Vi hyr ut, fixar med lokalen och förser med sortimentet som finns att köpa i 11:an. Varje pubrunda så håller vi i 11:an då vi är den självklara första puben på rundan, vi öppnar 15 och stänger mellan 19-20. Sedan kanske ni ser oss på någon av de andra pubarna.

Styrelsen

Styrelsemedlemmar som inte specificeras som suppleant är också med i ledningen.

Douglas ”Sesh” Kleen Lavass
Ordförande
ordf@pubf.se

Benjamin ”Bing Chilling” Guberina
Vice-Ordförande
vordf@pubf.se

Alexandra ”$andy” Olofsson
Kassör
kassor@pubf.se

David ”Dirty Dave” Petterson
Suppleant

Felix ”Lager” Lagerquist
Suppleant

Vice-ordförande i H-sektionen
Suppleant
vordf@htek.chalmers.se

Vice-ordförande i Sjö-sektionen
Suppleant
vordf.styret@sjosektionen.com

Ledningen

Johan ”Frank” Franz
PR/IT-Ansvarig
pr@pubf.se

Jonathan ”Malaga” Andersson
Øhlchef
ohlchef@pubf.se

Torbjörn ”Fyllekaja” Sjogrenwentzel
Arregemang/Sprit Ansvarig
arr@pubf.se

Theodor ”Peo” Schwarzmayr
Lokal-Ansvarig
lokalansvarig@pubf.se